EEN NIEUW BOEKJE GESCHREVEN DOOR DR. BARUCH KORMAN

Het Koninkrijk 1335 geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen die zullen leiden naar de eindtijd zoals beschreven in het boek Openbaringen. De auteur, Dr. Baruch Korman onderzoekt hoe de politieke gebeurtenissen van vandaag een direct verband hebben met de profetieën over de overgang van deze aardse wereld naar het Koninkrijk van G-d. De Bijbelse profetieën laten zien dat er grote ontberingen zullen zijn – bent u/ben jij voorbereid?

Dr. Baruch geeft een antwoord op de vragen hierover.

De kosten van dit digitale manuscript zijn slechts $1,50 – dit als bijdrage in de kosten van de verschillende vertalingen.

In de nabije toekomst hopen er meerdere vertalingen te worden toegevoegd, deze zullen beschikbaar zijn op de website van loveisrael.org.